CV


Bensari Consulting Sp. z o.o.
ul. Św. Mikołaja 8-11
50-125 Wrocław

 

Sekretariat:
tel. 71 70 70 720
fax 71 70 70 745
e-mail: info@bc.pl


 

NIP: 897-16-30-104
REGON: 932131781

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym,
Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000050545
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 663 tys. zł   
   
 
Firma Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Chętnie odpowiemy
na pytania dotyczące zakresu oferowanych usług.